Fjernvarme

Fjernvarme

Fjernvarme produceres på et fjernvarmeværk og fordeles til den enkelte bolig via et rørsystem.


Ved fjernvarme bliver varmen produceret centralt - på et fjernvarmeværk – og sendes videre til den enkelte forbruger via rørsystemer som varmt vand. Hos forbrugeren tilsluttes fjernvarmen husets rumvarme og brugsvandsystem. Fra boligen løber vandet, der nu er afkølet, retur til fjernvarmeværket. Fjernvarmevandet cirkulerer altså i et lukket rørsystem.


Der er to installationstyper af fjernvarme - et direkte system og et indirekte system.


Direkte fjernvarmesystem

Et direkte fjernvarme system er en installation, hvor fjernvarmevandet fra værket cirkulerer direkte i boligens varmekredsløb, altså radiatorer eller gulvvarmesystemer.


En direkte installation tillades kun i enkelte fjernvarmeområder, da der kan være øget risiko for vandtab, set fra værkets synspunkt, og større skader på bygningsdele og inventar ved lækage, set fra forbrugerens synspunkt.


Indirekte fjernvarmesystem

Et indirekte fjernvarmesystem er, når fjernvarmevandet fra værket cirkulerer gennem en varmeveksler installeret i boligen, og på denne måde opvarmer boligens eget centralvarmevand til brugsvand og rumopvarmning.


Vi kan udføre begge slags systemer og kan lave en omforandring fra din nuværende varmforsyning som f.eks. el, oliefyr eller lign. til fjernvarme.


Kontakt os og få et uforpligtende tilbud

Kontaktinfo

Brdr. Schmidt VVS ApS

Fasanvej 3, Assens

9550 Mariager

info@schmidtvvs.dk

cvr. 30 36 35 58


Jan 40 40 10 75Værksted

Vægtervej 10, Assens

(Indkørsel fra Industrivej 11)

9550 Mariager